ЭБЛ — 220 кВ-мен ШС 220/110/10 кВ "Қаскелең құрылысы" жобасы